Siste innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Kategorier

Meta

Litteratur

Litteratur

Her kan du laste ned spennende litteratur om mentoring. Litteraturlista inneholder også evalueringer og rapporter samt håndbøker og hefter om mentoring.

Litteraturliste og nyttigereferanser

Evalueringsrapporter

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor
for inkludering

Evaluering Næringslivet som motor for inkludering
 
Evaluering av NHOs Global Future program
Nasjonal evalueringsrapport Global Future
  Sluttevaluering Direktoratenes traineeprogram for
personer med funksjonsnedsettelser
Evaluering Næringslivet som motor for inkludering
  Effekter af mentorstøtte for utdsatte ledige
Effekter af mentorstøtte Danmark
  Kjønn og karriere – kvinners karriereutvikling etter
mentorprogram ved UiO
Evauering UiO 2012
  Gode mentorrelasjoner
Gode mentorrelasjoner rapport 4-2008
  Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn
Evalueringsrapport – NIBR
  Evaluering av Global Future i regi av NHO Trøndelag
Evaluering Global Future i Trøndelag
  Gjensidig trivsel, glede og læring
Evaluering Nattergalen
 
Utvärdering av Minerva mentorprogram
Minerva mentorprogram en utvurdering 2000
Nu förstår jag hur det svenska arbetslivet fungerar
Kontakta Stiftelsen Minerva för mer information

Sluttrapport MiA – Mangfold i arbeidslive
Slutrapport-MiA
Mentor Athena Projektet – En studie av tillfredsställelsen hos adepter i Mentor Athena Projektet
Kontakta Stiftelsen Minerva för mer information. Utvärderingen är också på engelska.
 
Sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets
mentornettverk for innvandrerkvinner
Sluttrapport følgeevaluering
  Følgeforskning på «MiA – Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga»
Forskningsrapport Mångfald i Arbetslivet
  Slutrapport Mentor på Tværs  – Udvikling af koncept ”Øresundsmentor”
Slutrapport Mentor på tvers