Siste innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Kategorier

Meta

Mentoring er en metode for overføring av kunnskap mellom to personer.

Mentoring

Mentoring som metode

Mentoring er en metode for overføring av kunnskap mellom to personer. Personen som skal dele sin kompetanse kalles mentor og den som har bruk for denne kompetansen kalles adept (evt. mentee, protesjé eller mentorpartner). Fordelen med mentoring er at metoden viser seg å gi positive effekter på omgivelsene utover det som ofte er primærhensikten: å styrke adepten. Vi mener at dette henger sammen med at forholdet mellom mentor og adept bygger på gjensidig respekt og at det er fokus på at begge parter har et læringsutbytte. Det skjer dermed en gjensidig anerkjennelse av begge parters erfaring og kunnskap. I tillegg tar man i betrakning personen som helhet i stedet for kun å se på spesielle evner eller kunnskaper. Mentoring er derfor en hensiktsmessig metode fordi begge parter i relasjonen gis en mulighet til å oppdage og utnytte sitt fulle potensiale, og dette er ikke bare av betydningen for personene selv, men som også er av betydning for arbeidsplassen og samfunnet som helhet.  Mentoring egner seg derfor godt som metode i forhold til karriereutvikling – både ved rekruttering og som del av en  intern medarbeiderutviklingsprosess (eks lederutvikling).

Mentorrelasjonens viktigste verktøy for å overføre kunnskap er dialog. Gjennom dialogen søker mentor  å skape grunnlag for refleksjon hos adept over hvilke ubevisste ressurser han/hun besitter, og adepten vil gjennom denne bevisstgjøringsprosessen får økt innsikt i egne egenskaper og kompetanse som igjen kan føre til både en personlig og karrieremessig utvikling.

Mentoring kan foregå som del av et større mentorprogram. I tillegg til å benytte mentoring som metode inneholder et program også en annen viktig komponent, nemlig nettverk, både for mentorer og for adepter. Erfaringsutvekslingen innad i et nettverk er også nyttig, samtidig som nettverk ofte er av stor betydning og kan øke muligheten for å komme inn i,  eller komme videre i arbeidslivet. I et mentorprogram kan det også inngå andre former for kunnskapsheving. Les mer informasjon om mentorprogram her.

Opprinnelsen til mentorbegrepet

Mentorbegrepets opprinnelse er fra gresk mytologi og eposet Odysseen. Odyssevs skulle ut i krig og ba sin trofaste venn Mentor om å ta ansvaret for oppdragelsen til sin sønn Telemakhos. Innen faren kom hjem vokste Telemakhos opp til å bli en ung mann med ansvar for farens eiendommer og verdier med de utfordringer det innebærer.

Det tok Odyssevs 20 år før han kom hjem igjen, og derfor trodde alle at Odyssevs var død. Skikken  var da at Telemakhos mor Penelope skulle giftes bort til en annen. Frierne som kom skulle oppvartes med mat og drikke, og Telemakhos var vitne til at farsarven smuldret bort. I denne vanskelige tiden for Telemakhos får han hjelp av gudinnen for visdom, strategi og krig Athene. Athene omskaper seg seg som krigføreren Mentes, og gjennom ham gir hun Telemakhos troen på seg selv til å ta til motmæle mot frierne og oppfordrer ham til å reise ut for å lete etter faren. Arbeidet med å få sjøsatt en båt går trått. Igjen kommer Athene til unnsetning, denne gangen i Mentors skikkelse, og organiserer arbeidet slik at Telemakhos får kommet av sted.

I den opprinnelige greske mytologien er det altså gudinnen Athene som trår til og veileder, støtter og gir Telemakhos mot til å fylle sin rolle og ta sin plass. Hun bygger opp hans selvfølelse og får fram det beste i ham.  Ved senere gjengivelser av historien om Odyssevs på 1600-tallet er det forholdet mellom Telemakhos og Mentor som blir vektlagt, og hvordan Mentor står en ung mann bi som venn og lærer. I ettertid har Mentor blitt stående som den kloke og vise som overfører sin kunnskap til den yngre, Athenes rolle er blitt glemt.

 Ordet mentor er på gresk sammensatt av Men som betyr ”en som tenker” og tor som er et maskulint suffiks. Mentor blir da ”en mann som tenker”. Med det kvinnelige suffikse trix ville det vært riktig å kalle en kvinnelig mentor for en mentrix!

 

Kjennetegn ved mentoring

 • Fleksibilitet
 • Dialog
 • Kobling av adept og mentor
 • Motivasjon
 • Nettverk
 • Pågår over en viss tid

Suksessfaktorer for adept-mentor-relasjonen

 • Avklarte forventninger
 • Klare mål
 • Regelmessige møter
 • Frivillig deltakelse

Utbytte for adept

 • Økt kompetanse
 • Karriere- og lederutvikling
 • Økt selvinnsikt
 • Økt selvtillitt
 • Nettverk

Utbytte for mentor

 • Ny innsikt
 • Nye erfaringer
 • Være til nytte for andre
 • Nettverk