Siste innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Kategorier

Meta

Mentorprogram

Oversikt over ulike mentorprogram i arbeidslivet

Mentoring er blitt benyttet i mange ulike sammenheng og i mange ulike former. Det kan dreie seg om:

  • eksterne eller interne mentorprogram
  • uformelle eller formelle
  • program for enkeltpersoner eller grupper
  • nasjonale eller internasjonale

For å få innsikt i det mangfold som eksisterer har vi lagd en oversikt over mentorprogram som vi har fått kunnskap om gjennom internett eller andre kanaler. Vi håper oversikten kan gi informasjon og inspirasjon til opprettelsen av nye mentorprogram.

Mentorprogrammene i oversikten er alle knyttet til arbeidslivet enten det handler om karriereutvikling eller om å bistå personer med å komme inn på arbeidsmarkedet, de er alle også formelle mentorprogram. Vi har ikke foretatt noen vurdering av kvaliteteten i tilbudene, det enkelte mentorprogram er selv ansvarlige for innhold og resultater. Enkelte av programmene har gjennomført evalueringer, og de har vi lagt ut på siden litteratur. Oversikten er ikke uttømmende, og det eksisterer flere mentorprogram som det ikke vises til her.

For informasjon om mentorprogram i regi av Stiftelsen Minerva og Likestillingssenteret henvises det til våre respektive hjemmesider eller ta kontakt med oss.

Via-mentoring har samlet en oversikt over ulike mentorprogram. Oversikten kan leses her: Oversikt ulike mentorprogram

Likestillingssenteret gjennomførte i 2010 en kartlegging av norske mentorprogram på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten kan leses her: Kartlegging av mentorordninger

Mentorhistorie – Å vite at det nytter

«Å være mentor, er å være en god lytter, en  god samtalepartner» sier Maria.«Å ha en mentor, er å vite at det er en som ser
meg, en som bryr seg om meg, det er å være ivaretatt
» sier Zahra.

Mentorhistorie – Veien til å praktisere som lege

Sahra: «Jeg er glad for at mentoren motiverte meg og ga meg styrke til å møte nye utfordringer» forteller Sahra

«Det var berikende å få innblikk i situasjonen til et annet menneske som ønsket å bygge opp sin karriere i et nytt land» forteller mentorene til Sahra. «Vår arbeidsinnsats var liten, men svært betydningsfull».

Veien til å praktisere som lege