Siste innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Kategorier

Meta

Veiledere og tipshefter

Veiledere og tipshefter

Her finner du ulike håndbøker, tipshefter og veiledere som er utarbeidet som støtte til mentorer, adepter eller dere som er interessert i eller har et mentornettverk.

Det er lov å bli inspirert og bruke veilederne i eget arbeid med mentoring. Dokumentene som Likestillingssenteret har utviklet, kan bestilles ved å ta kontakt.

  ´´ Tipshefte for mentorordninger
Tipshefte mentorordninger
  Veileder for mentorer
Veleder mentorer
  Veileder for adepter – Bruk mentorer – unngå omveier
Veiledning adepter_Web
  Telémakos – Minervas mentorprogram for menn
Telémakos – Minervas mentorprogram för män
 
Mentorprogram – Minerva
Minerva mentorprogram broschyr
 

MIA

broschyr MiA SE_NO

 

Guide til mentor

Guide_til_mentor


Kompendium for mentor
Guide_til_mentor Kompendium for mentor og mentee – Mentornettverk Oslo
Mentorhandbok
Mentorhandbok Møre og Romsdal

Håndbog for mentorer i kvinfos mentornetværk
Mentorhåndbog KVINFO

Håndbok i mentoring for ledere i Osloskolen
Mentorhåndboken_Oslo kommune_skole
 
Mentors håndbok i forbindelse med Reform av trosopplæring i Den norske kirke
MENTORS HÅNDBOK 2006
Manual for Nattergalen
Manual Nattergalen
 

Turen går til Mentorland – Guidebog for mentorer og for dem der får en mentor

Rogh guide to mentorland

 
Minerva mentorprogram – engelsk
mentorprogram broschyr engelsk

Broskyre MiA – engelsk

broschyr MiA engelska

Ressursside for mentorordninger

Mange mentorprogram har utarbeidet informasjonsmateriell og verktøy til bruk underveis mentorprogrammet. På hjemmesiden til Likestillingssenteret kan dere finne skjema, verktøy og hjelpemidler. Materiellet kan dere bli inspirert av eller ta i bruk i eget mentornettverk.

Ressursside for mentorordninger

Mentoring – en metode til vekst og utvikling

En ny brosjyre fra Via-mentoring!

Brosjyren gir deg gode grunner til hvorfor din bedrift bør benytte mentoring som metode og hvilke suksessfaktorer og nøkkelfaktorer for å lykkes med mentoring.

Sikre deg at din virksomhet har rett kompetanse på rett plass. Les brosjyren her: Mentoring – en metode for vekst og utvikling